VMBO Maastricht

Bemelerweg 1 6226 NE Maastricht

 • Schoolfoto van VMBO Maastricht
 • Schoolfoto van VMBO Maastricht
 • Schoolfoto van VMBO Maastricht
 • Schoolfoto van VMBO Maastricht
 • Schoolfoto van VMBO Maastricht

In het kort

Toelichting van de school

In het VMBO volgt een leerling onderwijs binnen een leerweg. In een leerweg wordt onderwijs gegeven op een bepaald niveau en met een bepaald programma: van heel praktisch tot vooral theoretisch.

Vanuit een breed onderwijsaanbod in de onderbouw ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waarvoor ze gemotiveerd zijn. Op die manier kunnen ze weloverwogen keuzes maken voor de profielen of het vakkenpakket in de bovenbouw. Loopbaanoriëntatie en begeleiding lopen als een rode draad door de opleiding.

Het schoolse leren wordt aangevuld met buitenschools leren.
Dit doen we door onder andere het aanbieden van stages, of door bedrijven naar school te halen.

Het VMBO Maastricht werkt vanuit een aantal kernwaarden.
Het onderwijs wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd.

Kenmerken van de school

 • Activerend
 • Constructief
 • Samenhangend
 • Uitdagend
 • Passend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven