VMBO Porta Mosana College

Bemelerweg 1 6226 NE Maastricht

  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De bevraagde leerlingen zijn leerlingen van het Porta Mosana College én het Sint-Maartens College Maastricht.

Samen VMBO Maastricht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school hecht  aan een veilig schoolklimaat voor iedereen (leerlingen en personeel).  Hiertoe zijn duidelijke gedragsregels opgesteld.  Het beleid is  vastgelegd in het schoolveiligheidsplan en protocollen.   De veiligheid  en het veiligheidsgevoel wordt ook bevorderd door preventie (deels  opgenomen in de lessen). De school is beoordeeld door een externe auditor op het gebied van fysieke én sociale veilgheid. Dit heeft geresulteerd in de uitreiking van het cerificaat 'De veilige school'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders die bevraagd zijn zijn de ouders van de leerlingen van het Porta Mosana College VMBO én het Sint-Maartens College VMBO.

Samen VMBO Maastricht.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven