VMBO Porta Mosana College

Bemelerweg 1 6226 NE Maastricht

  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College
  • Schoolfoto van VMBO Porta Mosana College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen van leerjaar 2 en 3 werd gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. 75% van de 2e-jaars en 70% van de 3e-jaars hebben de vragenlijst ingevuld.

De bevraagde leerlingen, zijn leerlingen van het Porta Mosana College én het Sint-Maartens College Maastricht.
Samen VMBO Maastricht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De school hecht  aan een veilig schoolklimaat voor iedereen (leerlingen en personeel).  Hiertoe zijn duidelijke gedragsregels opgesteld.  Het beleid is  vastgelegd in het schoolveiligheidsplan en protocollen.   De veiligheid  en het veiligheidsgevoel wordt ook bevorderd door preventie (deels  opgenomen in de lessen). De school is beoordeeld door een externe auditor op het gebied van fysieke én sociale veilgheid. Dit heeft geresulteerd in de uitreiking van het cerificaat 'De veilige school'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Ongeveer 30% van de ouders van de leerlingen van leerjaar 3 heeft de tevredenheidsvragenlijst ingevuld.
Weergave

Tevredenheid
6,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven