Terra Nigra Praktijkonderwijs

Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht

  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die Praktijkonderwijs volgen voldoen aan de indicatiestelling. Leerlingen van het Praktijkonderwijs kunnen na leerjaar 1, bij voldoende gebleken cognitieve kwaliteiten, opstromen naar het VMBO of vervolgen hun carrière op de Praktijkschool.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Terrra Nigra richt zich enerzijds op het begeleiden en toeleiden naar de arbeidsmarkt.  Via een opleidingstraject in het LeerWerkBedrijf en intensieve stagetraject(en) in het vrije bedrijf begeleiden wij de leerling naar arbeid. daarnaast bieden we de  VOORdeel-route Scholing aan. Deze bereidt de leerling via een 2,5 -jarig traject voor op de Entree-opleiding (MBO niveau 1). 
Daarnaast bieden wij Boris certificering aan en branche gerichte certificaten: KAS, VCA, SVA, Kassatraining, nagelstyling, gezichtsverzorging, heftruck, bosmaaier, heftruck, lasdiploma.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Terra Nigra praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt en/of doorstroom naar Entree.  Dat doen wij door aan elke leerling  een intensief persoonlijk  traject aan te bieden.
Eind Fase 3 wordt de keuze gemaakt voor de richting Arbeid of Scholing.

De leerling die de VOORdeel-Scholingsopleiding volgt, kan daarmee doorstromen naar MBO niveau 1 (Entree). 

De leerling die het VOORdeel-Arbeid traject volgt, stroomt uit naar arbeid.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven