Terra Nigra Praktijkonderwijs

Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht

  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die praktijkonderwijs volgen voldoen aan de indicatiestelling. Leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen na leerjaar 1, bij voldoende gebleken cognitieve kwaliteiten, opstromen naar het VMBO of vervolgen hun carrière op de praktijkschool om op een later moment de overstap naar het MBO te maken.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Terrra Nigra richt zich enerzijds op het begeleiden en toeleiden naar de arbeidsmarkt. Via een opleidingstraject in een leerwerkbedrijf en/of intensieve stagetraject(en) in het vrije bedrijf begeleiden wij de leerling naar arbeid. Daarnaast bieden we een scholingsroute aan. Deze bereidt de leerling voor op de Entree-opleiding (MBO niveau 1). 
Daarnaast bieden wij praktijkverklaringen aan en branche gerichte certificaten, bijvoorbeeld: KAS, SVA, Kassatraining, nagelstyling, gezichtsverzorging, heftruck, bosmaaier, heftruck, lasdiploma, VCA.
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Terra Nigra praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt en/of doorstroom naar de Entree-opleiding (MBO niveau 1). Dat doen wij door aan elke leerling een intensief persoonlijk traject aan te bieden.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven