Terra Nigra Praktijkonderwijs

Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht

  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Terra Nigra Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van Terra Nigra is opgesteld voor de periode 2020-2024. Jaarlijks worden de aandachtspunten uit het schoolplan omgezet in een schooljaarplan. Beide plannen zijn via de website van onze school te downloaden, evenals vanaf de site Scholen op de Kaart.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie de bijgevoegde documenten

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven