Lentiz | Reviuslyceum

Reviusplein 8 3141 SV Maassluis

Schoolfoto van Lentiz | Reviuslyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De leerlingen op het Reviuslyceum worden geplaatst op het hoogste niveau in het advies. Hiermee willen we leerlingen een optimale kans geven om er uit te halen wat er in zit.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het beleid is leerlingen optimale kansen te bieden en de gelegenheid te geven zich op een hoog niveau te bewijzen. De bedoeling is dat leerlingen sneller op het bij hen passend niveau zitten. Leerlingen die van de basisschool komen met een gecombineerd advies, krijgen het eerste jaar les op het hoogst aangegeven niveau. Na een jaar bepalen we welk niveau het beste bij de leerling past.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We scoren op alle indicatoren boven de norm van de inspectie. Uiteraard zijn we heel trots op deze cijfers. Desondanks blijven we kritisch naar onszelf en blijven we uiteraard werken aan het verbeteren van ons onderwijs.

Terug naar boven