SSVO School De Sprong

Valkenheide 41 3953 MC Maarsbergen

  • Schoolfoto van SSVO School De Sprong
  • Schoolfoto van SSVO School De Sprong
  • Schoolfoto van SSVO School De Sprong
  • Schoolfoto van SSVO School De Sprong
  • Schoolfoto van SSVO School De Sprong

In het kort

Toelichting van de school

De Sprong is een Openbare cluster 4 school waar de leerling centraal staat. Wij verzorgen onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen die moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De school is onderverdeeld in een theoretische- en arbeidsgerichte leerweg. De Sprong is een speciale school waar jonge mensen aan zichzelf werken. Omdat ieder mens anders is gebeurt dat op verschillende manieren. Geen lokaal of lesrooster is hetzelfde en ook alle medewerkers zijn verschillend. Dit geeft veel afwisseling en mogelijkheden om uit te zoeken wat goed bij jou past. Als je terug wilt naar het reguliere onderwijs voor een diploma zul je soms meer theoretische vakken moeten volgen. Je wordt daarbij in kleine groepen geholpendoor de medewerkers van de school. Als je liever aan het werk gaat om geld te verdienen kun je leren van medewerkers uit de praktijk wat een ‘baas’ later van je verwacht. Behalve dat je er serieus moet leren willen we natuurlijk ook dat je een fijne schooltijd hebt op De Sprong. De op onze school uitgevoerde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het ESF. Wij wensen je een goede periode op De Sprong toe.Namens het team van De Sprong, Ed Roosen Locatiedirecteur

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?