Twents Carmel College, locatie Losser

Oranjestraat 2 7581 EX Losser

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Losser

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan leerlingen op alle niveau's wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door te zorgen voor een goede sfeer waarin leerlingen zich thuis voelen, en het hanteren van duidelijke schoolregels, wordt het schoolklimaat en de veiligheid op de school te Losser gewaarborgd. Aan leerlingen en ouders wordt periodiek gevraagd hoe ze de veiligheid op school waarderen en ze geven onze school een ruime voldoende.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan ouders wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven