Citadel College locatie Griftdijk

Griftdijk Noord 9A 6663 AA Lent

  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij besteden veel aandacht aan goede lessen en een warme en betrokken sfeer op school. Uit de goede tevredenheidscijfers leiden wij af dat leerlingen dit merken en waarderen. De leerlingen uit de bovenbouw vmbo-t zijn in 2016-2017 minder tevreden geweest. In 2017-2018 is daar extra op ingezet en in dat jaar is de tevredenheid van de vmbo-t leerlingen verbeterd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen bij ons op school en daar besteden we veel aandacht aan. Uit de cijfers concluderen wij dat de leerlingen zich voldoende prettig en veilig voelen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquete onder de ouders van de leerlingen 3e klas op de locatie Griftdijk was door 218 ouders ingevuld. Uit onderstaande cijfers blijkt dat deze ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven