Citadel College locatie Griftdijk

Griftdijk Noord 9A 6663 AA Lent

Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Citadel College kunnen leerlingen gedurende 2 jaar in een dakpanklas laten zien welk niveau ze aankunnen. Zo komen leerlingen met een havo-advies bijvoorbeeld meestal in een havo/vwo brugklas. In de derde klas zitten dan veel leerlingen minstens op en regelmatig boven het niveau dat de basisschool geadviseerd had. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van het Citadel College blijven eigenlijk nooit leerlingen zitten. Heel af en toe wordt een leerling bevorderd naar een niveau hoger of lager.

In de grafieken hieronder is verder te zien dat de bevorderings- en slaagpercentages op onze school ruim boven de inspectienorm liggen. Daar werken onze leerlingen en onze docenten hard voor en daar zijn we dan ook trots op.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zetten sterk in op het slagen van de leerling. In schooljaar 2018-2019 laat de Havo een slagingspercentage zien van 92,5% dit betekent dat we hierbij boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hieronder is te zien dat de examencijfers van onze afdelingen vmbo-t, havo en vwo voldoende zijn, en vergelijkbaar met de resultaten van andere scholen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Uit deze gegevens leiden we af dat de leerlingen van de opleidingen vmbo-t, havo en vwo na hun examen vrijwel allemaal in een passende vervolgopleiding terecht zijn gekomen. De vwo-leerlingen gaan in vergelijking tot leerlingen van andere scholen vaker naar het hbo in plaats van naar het wo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2018 heeft de inspectie van het onderwijs de school bezocht. De inspecteurs waren positief verrast over het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de kwaliteitscultuur in de school. Zij beoordeelden alle afdelingen met het oordeel (bovengemiddeld) goed!

Terug naar boven