Citadel College locatie Griftdijk

Griftdijk Noord 9A 6663 AA Lent

  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De brugklasperiode op het Citadel College duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar kunnen leerlingen wennen aan een middelbare school en ontdekken op welk niveau ze het best tot hun recht komen. Leerlingen met een vmbo-t advies komen meestal in een t/h klas. Leerlingen met een havo advies komen meestal in een h/v klas. Leerlingen met een vwo-advies kunnen ook kiezen voor vwo+.

In de derde klas zitten veel leerlingen op en regelmatig boven het niveau dat de basisschool geadviseerd had. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Citadel College neemt twee jaar de tijd om leerlingen te leren kennen. Heel af en toe wordt een leerling bevorderd naar een niveau hoger of lager.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Tijdens de schoolcarrière van de leerling hebben we oog voor het talent van de leerling waarbij we ons niet alleen richten op prestaties maar ook op een fijne tijd. Het einde van de middelbareschooltijd moet echter wel afgesloten worden met een diploma. We kunnen trots zijn op een hoog slagingspercentage. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hieronder is te zien dat de examencijfers van onze afdelingen vmbo-t, havo en vwo voldoende zijn, en vergelijkbaar met de resultaten van andere scholen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2018 heeft de inspectie van het onderwijs de school bezocht. De inspecteurs waren positief verrast over het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de kwaliteitscultuur in de school. Zij beoordeelden alle afdelingen met het oordeel (bovengemiddeld) goed!

Terug naar boven