Citadel College locatie Griftdijk

Griftdijk Noord 9A 6663 AA Lent

Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgevoegd vindt u het schoolplan 2010-2014. Het schoolplan voor de jaren 2014-2018 wordt binnenkort vastgesteld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgboekje wordt beschreven wat het Citadel College doet op het gebied van leerlingenbegeleiding en hoe deze begeleiding georganiseerd is. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school ook een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven