Citadel College locatie Griftdijk

Griftdijk Noord 9A 6663 AA Lent

  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk
  • Schoolfoto van Citadel College locatie Griftdijk

Profielkeuze

Toelichting van de school

Binnen de school bieden we de gebruikelijke profielen aan:

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Alle leerlingen worden persoonlijk begeleid bij het maken van de meest passende profielkeuze zodat hun talenten optimaal tot hun recht komen. Gedurende hun schoolcarrière zijn er activiteiten om kennis te maken met de diverse profielen, vervolgopleidingen en beroepen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgevoegd vindt u het schoolplan 2020-2024. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgboekje wordt beschreven wat het Citadel College doet op het gebied van leerlingenbegeleiding en hoe deze begeleiding georganiseerd is. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school ook een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven