Citadel College locatie Dijkstraat

Dijkstraat 6 6663 AD Lent

Dit is ons vmbo-gebouw aan de locatie Dijkstraat.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van het Citadel College blijven (bijna) nooit leerlingen zitten.

In de bovenbouw VMBO-basis en VMBO-kader, blijven, als je het vergelijkt met andere scholen, ook heel weinig leerlingen zitten. Dit betekent dat het de school goed lukt om de leerlingen te begeleiden op weg naar hun diploma.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het is fijn als leerlingen met hun diploma op zak naar de vervolgopleiding van hun keuze kunnen gaan. In 2019 waren de slaagpercentages zowel op vmbo-basis als vmbo-kader leerlingen hoog. En zulke hoge slagingspercentages hebben we al jaren, daar zijn we heel trots op.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Ook in 2018-2019 waren de examencijfers vmbo-basis en de cijfers vmbo-kader (zeer) goed. En dat is al jaren zo. De docenten zijn erg betrokken en begeleiden hun leerlingen intensief op weg naar het eindexamen. Een aanpak die werkt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Uit onderstaande gegevens blijkt dat bijna alle leerlingen die in 2018-2019 examen hebben gedaan, zijn doorgestroomd naar het mbo. Uit de gegevens leiden wij af dat veel van onze leerlingen een passende plek hebben gevonden in het vervolgonderwijs.
Deze informatie is ook aan de decanen van de school voorgelegd.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Citadel College vindt het belangrijk van de externe partners te horen waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Daarvoor doet de school regelmatig onderzoek door middel van vragenlijsten en we gebruiken natuurlijk ook de informatie uit gesprekken met onze partners om onderwijs, begeleiding en communicatie te verbeteren. Een derde bron van informatie zijn de visitaties door de inspectie en collega-scholen. In mei 2018 heeft de inspectie van het onderwijs de locatie Dijkstraat bezocht. De inspectie waardeerde vooral het pedagogisch klimaat op school en de betrokkenheid van de docenten.

Terug naar boven