Citadel College locatie Dijkstraat

Dijkstraat 6 6663 AD Lent

Dit is ons vmbo-gebouw aan de locatie Dijkstraat.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van het Citadel College blijven (bijna) nooit leerlingen zitten.

In de bovenbouw VMBO-basis en VMBO-kader, blijven, als je het vergelijkt met andere scholen, ook heel weinig leerlingen zitten. Dit betekent dat het de school goed lukt om de leerlingen te begeleiden op weg naar hun diploma.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het is fijn als leerlingen met hun diploma op zak naar de vervolgopleiding van hun keuze kunnen gaan. In 2019 waren de slaagpercentages zowel op vmbo-basis als vmbo-kader leerlingen hoog. En zulke hoge slagingspercentages hebben we al jaren, daar zijn we heel trots op.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Ook in 2018-2019 waren de examencijfers vmbo-basis en de cijfers vmbo-kader (zeer) goed. En dat is al jaren zo. De docenten zijn erg betrokken en begeleiden hun leerlingen intensief op weg naar het eindexamen. Een aanpak die werkt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Citadel College vindt het belangrijk van de externe partners te horen waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Daarvoor doet de school regelmatig onderzoek door middel van vragenlijsten en we gebruiken natuurlijk ook de informatie uit gesprekken met onze partners om onderwijs, begeleiding en communicatie te verbeteren. Een derde bron van informatie zijn de visitaties door de inspectie en collega-scholen. 

Terug naar boven