Citadel College locatie Dijkstraat

Dijkstraat 7a 6663 AD Lent

Schoolfoto van Citadel College locatie Dijkstraat

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw van het vmbo aan de locatie Dijkstraat kunnen leerlingen kiezen uit twee sectoren: Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Leerlingen die een andere sector, bijvoorbeeld Techniek kiezen, vervolgen hun opleiding aan een andere school.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van het Citadel College is een meerjarenbeleidsplan en beschrijft het beleid tot en met schooljaar 2014-2018. De voornemens in het schoolplan geven richting aan de jaarbeleidsplannen die jaarlijks opgesteld worden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van Passend Onderwijs heeft het Citadel College een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Al langer hanteert de school een Zorgboekje waarin wordt beschreven wat het Citadel College doet op het gebied van leerlingenbegeleiding en hoe deze begeleiding georganiseerd is. leerlingenbegeleiding en hoe deze begeleiding georganiseerd is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven