Caleido

Lennastraat 14 8531 JZ Lemmer

  • Schoolfoto van Caleido
  • Schoolfoto van Caleido
  • Schoolfoto van Caleido

In het kort

Toelichting van de school

Als onderdeel van VariO biedt ISK Caleido onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Leerlingen bij Caleido kunnen afkomstig zijn uit elk anderstalig land. Het eigen maken van Nederlands als tweede taal staat centraal in alle lessen. Wij bieden onderwijsprogramma’s aan voor gealfabetiseerd en niet-gealfabetiseerde leerlingen. Het doel van de Internationale Schakelklas (ISK) is door middel van een aangepast onderwijsprogramma de anderstalige leerling optimaal voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen. Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht op het integreren in de Nederlandse maatschappij. We willen de leerlingen datgene meegeven wat ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving.  

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en integriteit
  • oog voor de leerlingen
  • maatwerk
  • diverse uitstroommogelijkheden
  • bieden van perspectief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven