Zuyderzee Lyceum - locatie Lemmer

Riensingel 2 8531 GH Lemmer

Schoolfoto van Zuyderzee Lyceum - locatie Lemmer

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afgelopen tijd is er veel onrust geweest door de situatie omtrent COVID19. Gelukkig zijn onze leerlingen toch tevreden over ons onderwijs. Onze leerlingen in de bovenbouw op vmbo-bb zijn minder tevreden. We hebben gemerkt dat deze leerlingen het lastig vonden om thuis aan het werk te gaan voor school tijdens de lockdowns. Het betreft een kleine groep leerlingen, minder dan 5, die samen met vmbo-kb in de klas zit. De vmbo-kb leerlingen zijn wel tevreden over hetzelfde onderwijs.

We zien ruimte voor verbetering bij de onderdelen ‘keuze voor het vervolgonderwijs’ en ‘buitenschoolse activiteiten’. Deze onderdelen hebben de afgelopen anderhalf jaar niet de gebruikelijke invulling gehad door alle beperkingen. Dit schooljaar zullen we hier extra impuls aangeven.

Wij willen een veilige school zijn voor onze leerlingen en zijn daarom blij te zien dat de leerlingen zich veilig voelen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen geven aan tevreden te zijn over ons onderwijs. Dit vinden wij belangrijk. Er zijn zeker nog punten waarop wij kunnen verbeteren. De afgelopen anderhalf jaar hebben wij niet het onderwijs kunnen aanbieden zoals wij dat graag zouden willen door de vele maatregelen in het kader van COVID19. Loopbaanoriëntatie heeft bijna niet kunnen plaatsvinden, maar zal de komende tijd extra aandacht krijgen. Door de omgeving en het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs, willen wij de leerlingen goed voorbereiden op hun rol in de samenleving en te motiveren voor de lesstof. Betekenisvol leren staat bij ons hoog op de agenda.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven