De Zevenster

de Doelen 1011 8233 GP Lelystad

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren’.Op De Zevenster krijgt elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar individuele behoefte. De leerlingen, die onze school bezoeken, zijn zeer moeilijk lerend. Het gaat om leerlingen, die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek.  We bieden leerlingen een veilige omgeving, we leren hun, om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en om te gaan met wat ze (nog) niet zo goed kunnen of leren hun gebruik te maken van ondersteunende middelen om hun zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te stimuleren.  We gaan daarbij uit van de kracht van onze leerlingen, van het personeel en van u als ouders/verzorgers.    

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Vorming
  • Verantwoordelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zevenster is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijkomende problematiek of stoornis. Het zijn leerlingen met een zware of complexe ondersteuningsvraag. Een kind kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring worden ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. De toelating van leerlingen op De Zevenster gaat via de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar vallen onder het samenwerkingsverband PO Lelystad Dronten en leerlingen van 12-20 jaar vallen onder het samenwerkingsverband van VO VSO Lelystad. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om met partners samen te denken en te overleggen over de mogelijkheden van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en wel of geen bijkomende problematiek. Het overheidsbeleid staat emancipatie, integratie en normalisatie van mensen met een handicap voor ogen. Het onderwijsbeleid sluit daarop aan en is erop gericht dat ouders/verzorgers als vertegenwoordigers van hun kind zelf de keuze maken hun kind onderwijs te laten volgen in het gewone basis en voortgezet onderwijs of in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Terug naar boven