Porteum College BK

De Campus 9 8233 GA Lelystad

Schoolfoto van Porteum College BK

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit schooljaar is het eerste schooljaar op onze nieuwe campus Porteum.

De tevredenheidsonderzoeken zijn daarom dit jaar afgenomen onder alle leerlingen en hun ouders, uitgezonderd die  van de examenklassen.

De resultaten van de onderzoeken worden besproken in onderwijsteam en besproken met ouders en leerlingen in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en klankbordgroepen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit schooljaar is het eerste schooljaar op onze nieuwe campus Porteum.

De tevredenheidsonderzoeken zijn daarom dit jaar afgenomen onder alle leerlingen en hun ouders, uitgezonderd die van de examenklassen.

De resultaten van de onderzoeken worden besproken in onderwijsteam en besproken met ouders en leerlingen in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en klankbordgroepen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven