Aeres VMBO Lelystad

Tjalk 25-58 8232 MB Lelystad

  • Houd jij van dieren, bloemen en planten, ben je geïnteresseerd in voeding of techniek? Dan ben je op Aeres VMBO in Lelystad op je plek.
  • Je krijgt hier veel praktijk en dat wisselt mooi af met de theoretische vakken.
  • De school is klein en je leert elkaar snel kennen. Dat geeft je een veilig gevoel. Zo simpel is het. We doen het hier samen.
  • Ook leer je hier hoe je moet opkomen voor jezelf.
  • Je gaat zelf aan de slag met bijvoorbeeld dierverzorging. Want door te doen, leer je veel sneller.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van Vensters voor Verantwoording 2018-2019, zoals die is uitgezet onder vmbo-leerlingen van de school. Op het factsheet zijn snel en overzichtelijk de resultaten terug te zien op schoolniveau.

Leerlingen van onze school zijn erg tevreden over hun mentor en de decaan. Ook de wijze waarop ze worden begeleid naar een vervolgstudie en de extra hulp die leerlingen ontvangen bij leerproblemen krijgen een hoge waardering van de leerlingen. Onderwerpen waar leerlingen minder tevreden over zijn, worden door de schoolleiding met de leerlingenraad besproken. Gezamenlijk gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we als school de tevredenheid over deze onderwerpen kunnen verhogen en welke verbetermaatregelen hiervoor benodigd zijn. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven