's Gravendreef College Leidschendam

Fluitpolderplein 9 2262 ED Leidschendam

  • Schoolfoto van 's Gravendreef College Leidschendam
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College Leidschendam
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College Leidschendam
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College Leidschendam
  • Schoolfoto van 's Gravendreef College Leidschendam

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid bij onze leerlingen is groot.
Met name op het gebied van het gebruik van ICT scoren we hoog.
Dit is voor onze school een van de pijlers, we besteden hier veel aandacht aan tijdens de lessen, in projecten en bij het vak ict.
Daarnaast richten we ons op de activerende didactiek, zodat we onze leerlingen actief bij de lessen betrekken, en daarmee het leerrendement van de leerlingen vergroten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

School heeft een digitaal veiligheidsplan, dit is gemaakt in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven