Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp

Muzenlaan 155 2353 KD Leiderdorp

Schoolfoto van Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp

In het kort

Toelichting van de school

De locatie Leiderdorp verzorgt onderwijs in de eerste drie leerjaren havo, atheneum en gymnasium. Daarnaast kan een volledige opleiding mavo (vmbo-theoretisch) worden gevolgd. Havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen stappen na het derde jaar over naar de locatie Leiden Kagerstraat. De locaties Leiderdorp en Leiden Kagerstraat werken op het terrein van onderwijs, organisatie en begeleiding nauw samen om die overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Werken in aandachtsgebieden
In Leiderdorp is het onderwijs georganiseerd rondom vijf aandachtsgebieden: talen, science, mens en maatschappij, kunst en cultuur, sport en bewegen. Ieder aandachtsgebied wordt gevormd door een groep van verwante vakken. Binnen het vakgebied Mens & Maatschappij zijn dat bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, economie, godsdienst en maatschappijleer. Binnen de aandachtsgebieden werken de vakken gericht samen. Het gebouw is volledig toegerust voor die samenwerking. 

Lokalen en pleinen
In de regel zijn de leerlingen per twee lesuren steeds in één aandachtsgebied aan het werk, in een lokaal of op het plein. De lessen in het lokaal zijn vooral gericht op instructie, de lessen op het plein zijn gericht op zelfstandig werken. Daarbij is er aandacht voor individueel leren, leren in een groep, met een (werk)boek of met een computer. Leraren en assistenten geven waar nodig uitleg en begeleiding. Hierdoor krijgen leerlingen een natuurlijke speelruimte zowel in de manier van werken als in de tijd die op school aan de verschillende vakken wordt besteed.

Vakoverstijgend lesaanbod
De leerling krijgt regelmatig vakoverstijgende lessen. Dat gebeurt tijdens projectweken, maar ook in het gewone lesrooster en binnen de zogenaamde sport- en kunstroute. In studiewijzers staan de taken per vak, maar ook langlopende, vakoverstijgende opdrachten. 

Beoordeling en becijfering
Vaardigheden en kennis worden getoetst via proefwerken, schriftelijke overhoringen en overige vaardigheidstoetsen. De verzamelde gegevens leiden uiteindelijk tot eindcijfers op het overgangsrapport. Schoolbreed wordt gewerkt aan een evenwichtige toetsing van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Hierbij neemt de hoeveelheid vragen waarbij leerlingen inzicht moeten gebruiken en kennis moeten toepassen in een onbekende context, gaandeweg toe.

Meer informatie over de school kunt u vinden op onze website: www.vhl.nl

Kenmerken van de school

 • Prot. Christelijk
 • Gymnasium, vwo, havo en mavo
 • Spaans, sport, kunst
 • Lokalen en leerpleinen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
494

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven