Beroepscollege Leystede

Van Swietenstraat 2 2334 EA Leiden

Schoolfoto van Beroepscollege Leystede

In het kort

Toelichting van de school

Beroepscollege Leystede is een relatief nieuwe school voor vmbo in Leiden en is ontstaan door het samengaan van de vmbo-opleidingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum.

Op Beroepscollege Leystede wordt het onderwijs in alle leerwegen van het vmbo aangeboden.

De school kent 4 uitstroomprofielen: 1. Economie en ondernemen (EO) 2. Produceren, installeren en energie (PIE) 3. Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 4. Zorg en welzijn (ZW)

De school heeft als doel haar leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit doet de school door middel van een praktijkgerichte aanpak en persoonlijke begeleiding.

Een belangrijk aspect van het profiel van Beroepscollege Leystede is de nadruk op praktijkervaring. Leerlingen krijgen veel ruimte om praktische vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen in de verschillende beroepssectoren. Dit gebeurt in moderne praktijklokalen, waarbij de leerlingen leren om te gaan met de nieuwste technologieën en apparatuur. Door deze aanpak zijn de leerlingen goed voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen zij na hun opleiding direct aan de slag in hun gekozen beroep.

Daarnaast hecht Beroepscollege Leystede veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Leerlingen worden intensief begeleid door docenten en mentoren, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Er wordt aandacht besteed aan individuele leerbehoeften, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen leren. Ook is er extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Tot slot is Beroepscollege Leystede een school waar respect, vertrouwen en veiligheid centraal staan. De school heeft een veilig en stimulerend leerklimaat, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Dit alles draagt bij aan het creëren van een prettige en respectvolle leeromgeving.

Kenmerken van de school

 • Beroepsgericht onderwijs
 • Veiligheid en Welbevinden
 • Vragen stellen
 • Eigenaarschap
 • Verbinding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
576

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven