Da Vinci College Kagerstraat, VWO, HAVO en MAVO

Kagerstraat 7 2334 CP Leiden

  • Licht- en luchtobject in de hal van de school ontworpen door brugklasleerlingen bij de start van het technasium
  • Schoolfoto van Da Vinci College Kagerstraat, VWO, HAVO en MAVO
  • Schoolfoto van Da Vinci College Kagerstraat, VWO, HAVO en MAVO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn leerlingen gemiddeld tevreden over hoe de school werkt.
Ook nu wordt de uitslag van het onderzoek gebruikt om ons verder te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over het onderwijs, de veiligheid en de sfeer. Zij geven aan dat hun kind goed begeleid wordt. Middels een deelraad en een ouderraad worden ouders betrokken bij de gang van zaken op de school, ook worden zij geraadpleegd bij beleidsplannen. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven