Leonardo College voor Atheneum Havo Mavo

Telderskade 48 2321 TE Leiden

  • Schoolfoto van Leonardo College voor Atheneum Havo Mavo
  • Schoolfoto van Leonardo College voor Atheneum Havo Mavo
  • Schoolfoto van Leonardo College voor Atheneum Havo Mavo
  • Onze leerlingen vormen het logo bij de opening van het gebouw

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Leonardo College is een school waar leerlingen kansen krijgen, daardoor zitten relatief veel leerlingen op een hoger advies dan het basisschooladvies.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door een gerichte structurele aanpak van leerlingen die er zwak voor staan zijn de doorstroomcijfers verbeterd. Vrijwel overal is onze doorstroom beter dan de norm. Het Leonardo College biedt leerlingen kansen om zo hoog mogelijk te presteren. Daarbij loop je natuurlijk risico's, niet altijd lukt het. Dat desondanks de doorstroom beter is dan landelijk is een feit waar wij trots op zijn.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Leonardo College biedt al jaren een eigen intensieve examentraining. We zijn tevreden met de examenresultaten, ook de doorstroom in de onderliggende klassen is goed. Het Leonardo College biedt kansen en doet dat succesvol! Dat daardoor het slagingspercentage soms wat lager ligt is een logisch gevolg. Als 100% slaagt hebben we het gevoel dat we meer kansen hadden kunnen bieden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Leonardo College biedt leerlingen kansen en daagt ze uit op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. "Liever een 7 op de havo dan een 8 op de mavo". Onze doorstroomcijfers zijn goed, veel leerlingen gaan over en veel leerlingen slagen. De behaalde cijfers bij het Centraal Examen liggen rond het landelijk gemiddelde. Dat we daar niet ruim boven zitten past bij ons beleid om zo hoog mogelijk te presteren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs beoordeelt het pedagogisch klimaat op het Leonardo College als uitstekend. Een uitzonderlijk oordeel, waar we zeer trots op zijn. Dank aan alle leerlingen en personeel!

Terug naar boven