Het Waterland

Boerhaavelaan 345 2334 EM Leiden

Schoolfoto van Het Waterland

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het Samenwerkingsverband op basis van de landelijke criteria.

Voor de aanmelding van eerstejaars leerlingen voor Het Waterland geldt de binnen het Samenwerkingsverband afgesproken procedure. De toelatingscommissie van de school, bestaande uit de directeur, de orthopedagoog, de onder- en bovenbouwcoördinator (tevens zorg coördinator), beslist over alle toelatingen.

Plaatsing is onder andere afhankelijk van:  

  • het al dan niet aanwezig zijn van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs;  
  • de sociaal-emotionele kenmerken van de leerling;  
  • eventuele mogelijkheden om toegelaten te worden op De Delta of de A-klas van Het Waterland. Zowel op De Delta als in de A-klas wordt leerstof aangeboden op VMBO-LWOO niveau. Leerlingen, waarbij de verwachting is dat, na een jaar intensieve begeleiding de mogelijkheid is door te stromen naar het reguliere VMBO, komen voor dit traject in aanmerking.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verlieten 45 leerlingen, na het voltooien van hun stage, de bovenbouw van de school. Hiervan behaalden 12 het Certificaat Praktijkonderwijs en 16 het Diploma Praktijkonderwijs. 

Dit jaar werd voor het eerst de Entreeopleiding (MBO niveau 1) op Het Waterland gegeven door docenten van Het Waterland in samenwerking met MBORijnland. 16 leerlingen volgden deze opleiding, waarvan er 15 slaagden voor het examen en het Diploma MBO niveau 1 behaalden. 1 leerling heeft een verlengde studieduur. 13 van deze geslaagden gingen verder met een MBO2 opleiding. 

Uitstroom: 19 leerlingen stroomden uit naar werk, waarvan 7 naar begeleid werken. 1 leerling stroomde uit met een Wajong en ging vrijwilligerswerk doen. 25 leerlingen vervolgden hun opleiding op het MBO. Van 1 leerling is de uitstroom niet bekend.

Er gingen geen leerlingen voortijdig van school.

Daarnaast behaalden leerlingen het SIG diploma, het certificaat Fietstechniek bij de Innovam en het heftruckcertificaat. 


Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verlieten 45 leerlingen, na het voltooien van hun stage, de bovenbouw van de school.

Uitstroom:

18 leerlingen stroomden uit naar werk, waarvan 7 naar begeleid werken.

1 leerling stroomde uit met een Wajong en ging vrijwilligerswerk doen.

25 leerlingen vervolgden hun opleiding op het MBO.

Van 1 leerling is de uitstroom niet bekend.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven