Driestar College

Vennemeerstraat 5 2334 DE Leiden

Schoolfoto van Driestar College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De respons op de enquête was 58,4%. Dit is wat lager dan andere jaren a.g.v. de beperkte aanwezigheid van leerlingen door de coronamaatregelen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat het Driestar College als een veilige en prettige school wordt ervaren.

Op school wordt aandacht besteed zowel aan fysieke veiligheid (o.a. arbo-commissie, preventiemedewerkers) als sociale veiligheid (o.a. mentorlessen, incidentenregistratie).Te denken valt dan aan veiligheid binnen de gebouwen maar ook aan informatie m.b.t. het terugdringen pestgedrag en investeren in vertrouwenswerk.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit onderzoek is afgenomen onder de ouders/verzorgers van de leerlingen van de klassen havo/vwo 2 en vmbo 3. De ouders zijn zeer tevreden over de school en hoe de docenten om gaan met hun kinderen. We willen er voor zorgen dat deze tevredenheid van ouders zo hoog blijft.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven