Driestar College

Vennemeerstraat 5 2334 DE Leiden

Schoolfoto van Driestar College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen snel hun diploma behalen en zo min mogelijk blijven zitten, instrueert de mentor de leerlingen hoe zij het meest efficiënt kunnen leren in een leerstijl die het beste bij de individuele leerling past.

De mentor helpt de brugklasleerlingen bij het zelfstandig leren uitvoeren van huiswerktaken. Enkele uren per week geeft de mentor instructies hoe het huiswerk het beste aangepakt kan worden. Vervolgens gaan de leerlingen tijdens deze uren zelf daarmee aan de slag, zodat ze thuis minder tijd hoeven te besteden aan huiswerk.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zie voor de toelichting de bijlage.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Zie de bijlage voor toelichting op de examenresultaten.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2017 is de werkwijze van de Onderwijsinspectie gewijzigd. Besturen worden ten minste eens in de 4 jaar bezocht. Zij krijgen een oordeel over de kwaliteitszorg en over het financieel beheer. Scholen krijgen voortaan niet altijd een oordeel van de inspectie. Oordelen die scholen vóór 1 augustus 2017 kregen, blijven zichtbaar totdat het bestuur is beoordeeld. Klik op onderstaand icoon om het meest recente rapport van de Onderwijsinspectie te raadplegen.

Terug naar boven