Aeres VMBO Leeuwarden

Jansoniusstraat 2 8934 BM Leeuwarden

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de grafiek Schooladvies en plaatsing ziet u welk percentage van de leerlingen uit de 3de klas onder, op of boven het niveau van het basisschooladvies zit.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun school afmaken zonder te blijven zitten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage slaat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. Om een zo goed mogelijk rendement te halen, evalueren we jaarlijks de examenresultaten en voeren waar nodig verbeteractiviteiten door in het onderwijsaanbod, de manier van lesgeven en/of toetsen en begeleiding.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor het vmbo is het examencijfer een gemiddelde van het cijfer voor het centraal schriftelijk (CS) en het praktisch examen (CSPE). Voordat een leerling kan deelnemen aan het centrale examen moeten alle schoolexamens afgerond zijn. De examenresultaten worden elk jaar geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd in het onderwijsaanbod, de manier van lesgeven en/of toetsen en begeleiding.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven