!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 4 8915 HA Leeuwarden

  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht, daarom hebben wij structureel onderzoek onder de diverse doelgroepen (leerlingen-ouders-medewerkers). Onderzoek doen is onderdeel is van het kwaliteitsbeleid van alle scholen van Piter Jelles. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken worden gerichte maatregelen ter verbetering en borging genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 

In !mpulse hangt een sfeer waarin je jezelf mag zijn en fouten mag maken. Doordat leerlingen zelf nauw betrokken zijn bij de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven, merk je dat ze zich verantwoordelijk voelen en trots zijn op hun school. Ze helpen elkaar en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, waardoor er een grote mate van veiligheid door de leerlingen wordt gevoeld. Wij werken vanuit het principe van de verbindende school. Mochten er zich (conflict)situaties voor doen, dan passen we daarin het herstelrecht toe. Uitgangspunt is altijd om de relatie te herstellen en samen te bepalen wat daar voor nodig is. Dit kan betrekking hebben op een ieder in de school: van leerling tot teamlid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht, daarom hebben wij structureel onderzoek onder de diverse doelgroepen (leerlingen-ouders-medewerkers). Onderzoek doen is onderdeel is van het kwaliteitsbeleid van alle scholen van Piter Jelles. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken worden gerichte maatregelen ter verbetering en borging genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven