!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 4 8915 HA Leeuwarden

  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor u ligt het schooljaarplan 2020-2021 van !mpulse Leeuwarden, één van de elf scholen van Piter Jelles. In dit plan zijn al onze beleidsvoornemens voor het komende schooljaar opgenomen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op !mpulse staat zorg voor een sterk pedagogisch klimaat en de leerlingen die zich daar in bewegen centraal. Leerlingen met leerproblematiek of andere problemen met betrekking tot zorg of ondersteuning krijgen deze ondersteuning vanuit de zorgafdeling van !mpulse aangevuld vanuit de centrale ondersteuning van Piter Jelles.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven