!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 4 8915 HA Leeuwarden

 • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

In het kort

Toelichting van de school

School voor vwo, havo en vmbo-t waar ruimte is voor talent in een een omgeving die jonge mensen stimuleert zich breed en krachtig te ontplooien door ze eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkelingsproces en door ze actief deel te laten nemen als lid van de gemeenschap en de democratische samenleving daarbuiten.
De leerlingen van !mpulse zijn dan ook leerlingen met een sterk eigen karakter en een diversiteit aan vaardigheden welke terug te zien zijn in hun activiteiten, binnen en buiten de school. Het samen leren en leven in huizen, kleine leer- en leefgemeenschappen, vanuit de kwaliteiten van leerlingen en onderwijzend personeel geeft antwoorden op de samenleving van morgen.

Kenmerken van de school

 • Ruimte voor eigen leerproces
 • Samen leren en leven
 • Levensechte leerervaringen
 • Waardengericht onderwijs
 • Maatschappelijke competenties

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen binnen de niveaus vmbo-t, havo en vwo kunnen zich aanmelden voor onze school. Om de aanmelding helemaal rond te maken moet de leerling ook een intakegesprek doen. Het doel van het intakegesprek is om elkaar te leren kennen en te ontdekken waarom de leerling graag naar !mpulse wil. Wij vinden het namelijk belangrijk dat een kind op een school terecht komt waar hij/zij zich thuis voelt en waar de manier van leren en werken bij het kind past. Tijdens het gesprek zijn er vragen voor leerling en ouder(s) en/of verzorger(s), uiteraard is er ook ruimte om zelf vragen te stellen. 

Het hele jaar door kunnen leerlingen zich aanmelden, er zijn geen wachtlijsten. Voor het opvragen van een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met de administratie van !mpulse (tel. 058-8801680) of op onze website kijken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
476

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?