Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 2 8915 HA Leeuwarden

  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid 

De Montessori High School is een veilige school. Er wordt een 9 gescoord. Het aantal incidenten is laag.We besteden veel aandacht zowel aan het voorkomen als het afhandelen van incidenten. Leerlingen voelen zich thuis op de Montessori High School: zij ervaren de school als heel veilig en als een plezierige leeromgeving. Door meer rekening te gaan houden met de verschillen tussen leerlingen en meer aandacht te besteden aan de actualiteit kan het aantal leerlingen dat met plezier naar school komt, worden vergroot.  Dat zal een positieve invloed hebben op het schooklimaat.

 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

 Zie de bijlage, de link staat onder de vragenlijst.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven