Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 2 8915 HA Leeuwarden

  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De leerlingen met een havo of havo/vwo advies zitten in leerjaar 3 op het niveau van het advies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met de intensivering van de begeleiding van de leerlingen (mentoraat) en een gericht studievaardigheden-programma streeft de school naar het verminderen van het aantal leerlingen dat vertraging oploopt in de bovenbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Jaarlijks worden op basis van de examenresultaten door de vaksecties verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.   
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaarlijks worden op basis van de examenresultaten door de vaksecties verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2010 heeft een externe evaluatie door het Europees Platform plaatsgevonden. De Montessori High School krijgt het predicaat tto-juniorschool.

In 2011 hebben geen externe evaluaties plaatsgevonden.
 
In 2012 heeft de visitatie van de Vereniging voor Montessori Onderwijs plaats gevonden m.b.t. de leerjaren 1 tot en met 3. Het resultaat was ruim voldoende.

In 2012 heeft het inspectieonderzoek het resultaat 'voldoende' opgeleverd.

In januari 2013 heeft een visitatie door het Europees Platform plaatsgevonden n.a.v. de plannen tot Elos-onderwijs. De visitatiecommissie was zeer te spreken over de voornemens van de school.

Terug naar boven