Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 2 8915 HA Leeuwarden

 • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles
 • Schoolfoto van Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Speerpunten (kwaliteit) in 2016-2017:
 • verbeteren van de doorstroom in de eerste twee leerjaren
 • verbeteren aansluiting vmbo - havo
 • verbeteren aansluiting havo - hbo 
 • verbeteren resultaten met name bij het vak wiskunde
 • vergroten didactische variatie
 • uitbouwen cyclisch systeem van kwaliteitszorg

Speerpunten (profiel) in 2016-2017

 • verbeteren EIO (Europese en internationale orientatie) in de vaklessen 

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op de zorg

 • Leerlingen kunnen op drie gebieden begeleiding krijgen: bij leren, kiezen en welbevinden
 • Uitgangspunt is dat de leerling optimaal functioneert en profiteert van de school

Zorgstructuur

 • De mentor staat centraal in de begeleiding (1e lijn)
 • Binnen de school is een zorgcoördinator werkzaam ter ondersteuning van de mentoren (2e lijn)
 • Leerlingen worden zo nodig doorverwezen naar hulp buiten de school (3e lijn)

Speerpunten voor 2016-2017

 • aanpak verzuim
 • inrichting SOM (het nieuwe leerlingvolgsysteem)

Voor meer informatie: zie het zorgplan 2016-2017

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven