De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden

  • Gebouw De Dyk en schoolplein
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles
  • toneelgroep Smoar speelt voor ouders over groepsdruk
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

 Aan de ouderenquête heeft  11 % van de  ouders deelgenomen. Hoewel deze respons niet representatief is nemen we de uitkomsten wel serieus. Dit kleinen aantal ouders is positief over de school en komen overeen met onze ervaringen. Tijdens de resonans ouderavonden zien we  een grote groep zeer betrokken ouders.  Ouders zijn positief over de informatievoorziening, veiligheid en vernieuwingsgezindheid. De uitkomst van deze enquête is verwerkt en leidt tot verbeteracties die zijn opgenomen in het schooljaarplan. In overleg met de oudergeleding van de MR hebben we het Bioritme-rooster en Persoonlijke keuze-lessen bij aanvang van schooljaar 2015-2016 ingevoerd. Medio december 2015 hebben we n.a.v. een conferentie met ouders, basisscholen, personeel en leerlingen besloten tot meer keuzemogelijkheden en doorgaan met het beloningssysteem. Dit heeft in 2016 geleid tot verbeterde (eindexamen-) resultaten. Ook verwachten we hierdoor een toename van de onderwijskwaliteit en van de oudertevredenheid te realiseren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven