De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden

  • Gebouw De Dyk en schoolplein
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles
  • toneelgroep Smoar speelt voor ouders over groepsdruk
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op De Dyk kun je terecht met een mavo advies, een mavohavo advies en een havo- advies. De Dyk staat garant voor maatwerk: je kunt elk vak volgen op het niveau dat jij aankunt. Nederlands op havoniveau, aardrijkskunde op mavoniveau, enzovoort. Je zit dus niet bij alle vakken in dezelfde klas, maar je werkt samen met leerlingen die dat vak op hetzelfde niveau volgen als jij. Dat kunnen ook leerlingen uit een ander leerjaar zijn. Aan het eind van klas 2 maak je de keuze: ga je voor het examen mavo of kies je voor havo 3?

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. Hieronder worden het rendement onderbouw en bovenbouw weergegeven.
Het rendement onderbouw (vanaf klas 1 zonder vertraging in klas 3 opleiding conform advies basisschool) ligt iets boven het landelijke gemiddelde en is stabiel. Het rendement van de bovenbouw (vanaf klas 3 zonder vertraging naar het diploma) is ieder jaar gestegen en ligt inmiddels op 86,5 % in 2015. De verwachting is dat het bovenbouwrendement nog iets zal stijgen. De opbrengstindicatoren staan vanaf september 2015 allemaal op "groen" (voldoende).
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. In 2014 slaagde 92,9% van de eerste eigen lichting. De officiële onderwijsresultaten liggen allemaal boven  de vastgestelde norm hetgeen betekent dat de onderwijsinspectie De Dyk een voldoende geeft: de onderwijskwaliteit is op orde. Onze leerlingen krijgen 3 contacturen per vak per week, kiezen  extra verwerkingsuren en kiezen zo nodig voor extra ondersteuning . Daarnaast wordt er extra examentraining aangeboden voorafgaand aan het Centraal Schriftelijk Examen. In 2016 slaagde bijna 94% van onze leerlingen  het hoogste resultaat tot nu toe.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn de afgelopen jaren gestegen. Ook het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is gestegen de afgelopen jaren

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen kiezen voor het MBO; een beperkte maar groeiende groep leerlingen kiest voor HAVO 4. Door gerichte loopbaanoriëntatie vanaf klas 1 ondersteunen we de leerlingen bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Onze leerlingen gaan daarom meerdere malen op bezoek op het MBO en oud-leerlingen van De Dyk komen vertellen welke opleiding ze volgen en zij de overstap en aansluiting ervaren. Ook vertellen ouders over hun beroep op de speciale Careerday voor klas 2 en 3. We geven extra aandacht aan techniek gericht op meisjes in klas 1 tot en met klas 4: Girlsday in klas 1, speeddates in klas 2, vmbo-mbo brug klas 3 en 4. We werken samen met MBO life science en het bedrijfsleven in het project Kaas, de skelterrace en de dag van procestechniek. Ook werken we samen met MBO Horeca en handel. Op deze wijze proberen we een goede overstap naar en aansluiting op de vervolgopleiding te realiseren en verkeerde keuzes en uitval de te voorkomen. De decanen van de havo-scholen van Piter Jelles komen voorlichting geven over doorstroom naar de HAVO na het behalen van het Mavo-diploma . Leerlingen die willen doorstromen naar het havo kunnen vanaf klas 3 de kans deelnemen aan onze havo leerroute.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. November 2011 heeft de inspectie VO het eerste onderzoek uitgevoerd.De school heeft een basisarrangement gekregen dwz dat de inspectie de kwaliteit van de school als voldoende ziet. De zorg wordt als goed gezien. 17 oktober 2013 heeft opnieuw een onderzoek plaatsgevonden. De school zet in op mentoraat en goede zorg en werkt met een vierkant lesrooster. De inspectie heeft de uitvoering en verdere ontwikkeling van deze kernitems van De Dyk daadwerkelijk aangetroffen. De kwaliteitszorg is op orde en de opbrengsten zijn gestegen. Aan de verbeterpunten betreffende klassenmanagement en didactiek wordt hard gewerkt.  

Terug naar boven