De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden

  • Gebouw De Dyk en schoolplein
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles
  • toneelgroep Smoar speelt voor ouders over groepsdruk
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op De Dyk kun je terecht met een mavo advies, een mavohavo advies en een havo- advies. De Dyk staat garant voor maatwerk: je kunt elk vak volgen op het niveau dat jij aankunt. Nederlands op havoniveau, aardrijkskunde op mavoniveau, enzovoort. Je zit dus niet bij alle vakken in dezelfde klas, maar je werkt samen met leerlingen die dat vak op hetzelfde niveau volgen als jij. Dat kunnen ook leerlingen uit een ander leerjaar zijn. Aan het eind van klas 2 maak je de keuze: ga je voor het examen mavo of kies je voor havo 3?

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. Hieronder worden het rendement onderbouw en bovenbouw weergegeven.
Het rendement onderbouw (vanaf klas 1 zonder vertraging in klas 3 opleiding conform advies basisschool) ligt iets boven het landelijke gemiddelde en is stabiel. Het rendement van de bovenbouw (vanaf klas 3 zonder vertraging naar het diploma) is ieder jaar gestegen en ligt inmiddels op 86,5 % in 2015. De verwachting is dat het bovenbouwrendement nog iets zal stijgen. De opbrengstindicatoren staan vanaf september 2015 allemaal op "groen" (voldoende).
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. In 2014 slaagde 92,9% van de eerste eigen lichting. De officiële onderwijsresultaten liggen allemaal boven  de vastgestelde norm hetgeen betekent dat de onderwijsinspectie De Dyk een voldoende geeft: de onderwijskwaliteit is op orde. Onze leerlingen krijgen 3 contacturen per vak per week, kiezen  extra verwerkingsuren en kiezen zo nodig voor extra ondersteuning . Daarnaast wordt er extra examentraining aangeboden voorafgaand aan het Centraal Schriftelijk Examen. In 2016 slaagde bijna 94% van onze leerlingen  het hoogste resultaat tot nu toe.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn de afgelopen jaren gestegen. Ook het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is gestegen de afgelopen jaren
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Dyk bestaat sinds 2010. November 2011 heeft de inspectie VO het eerste onderzoek uitgevoerd.De school heeft een basisarrangement gekregen dwz dat de inspectie de kwaliteit van de school als voldoende ziet. De zorg wordt als goed gezien. 17 oktober 2013 heeft opnieuw een onderzoek plaatsgevonden. De school zet in op mentoraat en goede zorg en werkt met een vierkant lesrooster. De inspectie heeft de uitvoering en verdere ontwikkeling van deze kernitems van De Dyk daadwerkelijk aangetroffen. De kwaliteitszorg is op orde en de opbrengsten zijn gestegen. Aan de verbeterpunten betreffende klassenmanagement en didactiek wordt hard gewerkt.  

Terug naar boven