De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden

  • Gebouw De Dyk en schoolplein
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles
  • toneelgroep Smoar speelt voor ouders over groepsdruk
  • Schoolfoto van De Dyk, school van OSG Piter Jelles

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Dyk is nu nog een Mavo. De sectorkeuze is afhankelijk van het gekozen vakkenpakket in klas 4. Alle sectoren (zorg en welzijn, techniek, economie en groen) zijn mogelijk. Er is regelmatig aandacht voor loopbaan oriëntatie. We werken in projecten samen met MBO scholen en bedrijven in de regio. Daarnaast stimuleren we  de keuze voor technische vakken door middel van projecten. We doen dit omdat in deze sector veel werk is. Sinds schooljaar 2017/2018 is De Dyk een mavo/havo school te beginnen bij klas 1. We bouwen aan een mavo-havo school waar je op beide niveaus je diploma kunt behalen. In schooljaar 20-21 wordtde volledige Mavo en tot Havo 4 aangeboden.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan 2017-2021
Veilig, verbindend, vernieuwend. De drie kernwaarden van De Dyk. Een veilig schoolklimaat, waarin we talenten verbinden aan ambities.

Het onderwijs is ook verbonden met de wereld om ons heen; de ontwikkeling van een route met aandacht voor technologie is daar een voorbeeld van.?De Dyk verbindt leerlingen met hun talenten: wij stimuleren talentontwikkeling door middel van het aanbod van een sportstroom en een theaterstroom, daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid extra vakken te volgen.

DE Dyk doet recht aan verschillen tussen leerlingen door leerlingen 1/3 van de lessen zelf te laten kiezen. Als je leerlingen gelike kansen wilt bieden, moet je ongelijk onderwijs aanbieden.

De Dyk speelt in op de digitalisering van de samenleving, er wordt gebruik gemaakt van nieuwe informatiedragers, zoals PC’s, netbooks, laptops, tablets of de opvolgers daarvan.?De Dyk combineert kerndoelen en eindtermen met vaardigheden die passen bij deze tijd en maatschappelijk relevant zijn –de 21stcentury skills.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgvisie op De Dyk ondersteunt een leerarrangement op maat waarbij de zorg integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijsleerproces.
De zorg is zoveel mogelijk preventief en waar nodig curatief. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit dyslexiebegeleiding, ondersteuning bij dyscalculi, school maatschappelijk werk, begeleiding bij examenstress of faalangst.

Wij willen de leerlingen optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen. De mentor is hierbij de spin in het web. De dag begint daarom altijd met een mentorles waarbij de vorderingen, welbevinden, planning en organisatie  van de leerlingen worden gemonitord. Bij onvoldoende resultaten wordt de leerling verplicht tot het volgen van ondersteuningslessen bij de vakdocent of bij de mentor. Dat geldt ook voor het rekenonderwijs. De mentor begeleidt de leerling ook bij loopbaan oriëntatie en burgerschap activiteiten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven