Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Noorderweg 1 8911 ES Leeuwarden

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ons Gymnasium scoort boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen zijn tevreden over de wisselende activiteiten in de les, maar vinden dat de lessen wat meer kunnen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws. Uiteraard willen we de algehele tevredenheid naar een hoger cijfer brengen en dus gaan we gerichte verbeteracties uitvoeren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school wordt gekenmerkt door een zeer hoog gewaardeerde veiligheid en goed  schoolklimaat.  Wij zijn voortdurend bezig het schoolklimaat te monitoren en te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van diverse onderzoeken, waarbij de uitkomsten geanalyseerd worden, en op grond waarvan verbeteracties worden ondernomen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders geven aan tevreden over de school te zijn. Als school zijn wij hier blij mee, maar willen we de tevredenheid graag omhoog brengen. Ook gaan we proberen om meer respons van de ouders te krijgen. Voor de school is het van grote waarde om de mening van een betrouwbaar aantal ouders te horen

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven