Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Noorderweg 1 8911 ES Leeuwarden

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen op onze school stromen in met het hoogste advies: een vwo-advies. In bijzondere omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden, dit in overleg met diverse belanghebbenden. In principe starten alle leerlingen in leerjaar 3 van het gymnasium op het niveau conform advies basisschool: het vwo-advies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met de intensivering van de begeleiding van de leerlingen (mentoraat), waarbij de nadruk ligt op resultaten en een gericht studievaardigheden-programma wil  de school het aantal leerlingen dat vertraging oploopt verminderen. Ook is het aantal bijlessen verhoogd, leerlingen met een onvoldoende krijgen extra aandacht om deze onvoldoende op te halen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage was afgelopen jaar bijna 100%.Een geweldig resultaat dat uiteraard ook met corona te maken geeft, maar ook aangeeft dat de leerlingen de juiste begeleiding hebben gehad.. Veel leerlingen doen ook examen in extra vakken, daarnaast hebben leerlingen de mogelijkheid bijzonder waardevolle certificaten te halen zoals Honours, Cambridge Engels, Goethe en DELF

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze decanen steken veel energie in het maken van een goede studiekeuze door onze leerlingen. Dat is goed zichtbaar bij de situatie na één jaar dat de leerlingen examen hebben gedaan.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven