Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Noorderweg 1 8911 ES Leeuwarden

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Stedelijk Gymnasium
laat  de leerling aan het roer,
ziet  de leerling als wereldburger en
biedt  ruim baan voor talent.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons onderwijs onderscheiden we het 'eerste traject' (het vakonderwijs) en het 'tweede traject' (de 'manege-uren').
De leerlingbegeleiding bestaat uit de basisbegeleiding (de mentor), de extra begeleiding (de zorgcoördinator) en de externe begeleiding.
Zie verder het zorgplan en het schoolplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven