Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles

Dr. Jacob Botkeweg 3 8935 AB Leeuwarden

  • Schoolfoto van Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles
  • Leerlingen werken aan een project van onderzoek en ontwerpen.
  • We hebben naast een Technasium een groot LAB waar les wordt gegeven, practica maar ook kunnen leerlingen daar zelfstandig werken.
  • We hebben naast een Technasium een groot LAB waar les wordt gegeven, practica maar ook kunnen leerlingen daar zelfstandig werken.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast deze indicator geven de indicatoren ‘tevredenheid leerlingen’, ‘tevredenheid ouders’ en ‘schoolplan’ meer informatie om het beeld van het sociale klimaat en de veiligheid op de school compleet te maken. De uitkomsten op het gebied van schoolklimaat zijn goed en op het gebied van  veiligheid zeer goed. Na analyse van de uitkomsten van deze onderzoeken worden er elk jaar verbeteringsmaatregelen opgesteld in een plan van aanpak dat wordt uitgevoerd, geëvalueerd wordt  en weer wordt bijgesteld.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Landelijk is afgesproken met ScholenopdeKaart de ouders van de leerlingen in het derde leerjaar jaarlijks te bevragen met dezelfde vragenlijst  in de periode januari - april. Daarnaast ondervragen we de ouders van de leerlingen in het eerste leerjaar. De hier getoonde resultaten betreffen het schooljaar 2018-2019. De scores t.o.v. het landelijke gemiddelde en de goede  respons van de ouders stemmen ons tot tevredenheid. De scores blijven stabiel en ruim voldoende. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school en aan hun mening over een aantal zaken. Zij hebben hierin een actieve rol. We blijven ons inspannen om de medewerking aan deelname aan onderzoeken te vergroten. De ouders scoren op 11 domeinen een 7,0 of hoger. De uitkomsten van de onderzoeken worden in de school besproken met alle betrokken en er worden concrete verbeteracties ingezet.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven