Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles

Dr. Jacob Botkeweg 3 8935 AB Leeuwarden

  • Schoolfoto van Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles
  • Leerlingen werken aan een project van onderzoek en ontwerpen.
  • We hebben naast een Technasium een groot LAB waar les wordt gegeven, practica maar ook kunnen leerlingen daar zelfstandig werken.
  • We hebben naast een Technasium een groot LAB waar les wordt gegeven, practica maar ook kunnen leerlingen daar zelfstandig werken.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Leeuwarder Lyceum heeft twee opleidingen: havo en vwo. Het Leeuwarder Lyceum hecht veel waarde aan de adviezen van de basisschool. Geconstateerd kan worden dat in de groep leerlingen met een havo of havo/vwo advies veel opstroom plaatsvindt. Aan de VWO leerlingen worden er hoge eisen gesteld, waaraan helaas niet iedere leerling kan voldoen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Om informatie te verkrijgen over deze gegevens  verwijzen we naar de Opbrengstenoverzichten van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op het Leeuwarder Lyceum is een versterkt LOB-programma waarin leerlingen op een meer intensieve manier worden voorbereid op hun profielkeuze enerzijds en op de aansluiting op het vervolgonderwijs anderzijds. Tevens worden de inhoudelijke aspecten van de diverse keuze-mogelijkheden en studierichtingen door participatie van externe deskundigen inzichtelijker gemaakt.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven