Aeres VMBO Leeuwarden

Jansoniusstraat 2 8934 BM Leeuwarden

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Leeuwarden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen praten met de teamleider en de directeur over het reilen en zeilen op onze school. Minimaal vier keer per schooljaar is er een bijeenkomst met het panel onderbouw en bovenbouw waarin zaken besproken worden als:- toetsen en cijfers, rooster, faciliteiten, veiligheid, sfeer, begeleiding en lessen. We gaan in gesprek met de klassenvertegenwoordigers om te horen hoe tevreden leerlingen zijn over deze onderwerpen.

De leerlingen laten weten wat ze waarderen en wat er (nog) beter zou kunnen. De teamleider bespreekt de uitkomsten met de collega's in het onderwijsteam. Ze maken met elkaar afspraken over de verbeteringen of veranderingen. Zo houden onze leerlingen ons en wij elkaar bij de les.

Toelichting 

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen praten met de teamleider en de directeur over het reilen en zeilen op onze school. Vier keer per schooljaar is er een bijeenkomst met het panel onderbouw en bovenbouw waarin zaken besproken worden als:- toetsen en cijfers, rooster, faciliteiten, veiligheid, sfeer, begeleiding en lessen. We gaan in gesprek met de klassenvertegenwoordigers om te horen hoe tevreden leerlingen zijn over deze onderwerpen. De leerlingen laten weten wat ze waarderen en wat er (nog) beter zou kunnen. De teamleider bespreekt de uitkomsten met de collega's in het onderwijsteam. Ze maken met elkaar afspraken over de verbeteringen of veranderingen. Zo houden onze leerlingen ons en wij elkaar bij de les.

Toelichting:

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om goed contact met de ouders/verzorgers te onderhouden in het belang van de leerling. Een goed contact kan bijdragen aan het succes op school van uw kind. We vragen jaarlijks uw mening over het reilen en zeilen op school d.m.v. een tevredenheidsmeting.  We bespreken de uitkomsten en vervolgacties in de klankbordgroepen van ouders/verzorgers, in de schooladviesraad (SAR) en in de onderwijsteams. Met elkaar spreken we af welke verbeteringen of veranderingen we zullen gaan doorvoeren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven