CSG Comenius, @Forum

plataanstraat 1 8924 CR Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, @Forum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Aan deze informatie kunnen nog geen betrouwbare conclusies verbonden worden. Het gaat in dit geval om de eerste derde klas van de school, die getalsmatig ook nog erg klein (58 leerlingen) is. Wel is duidelijk, dat de individuele ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld is en dat hierop adequaat wordt geanticipeerd.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Gezien de opbouw van de school zijn er over de doorstroom in de bovenbouw nog geen gegevens beschikbaar.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Visitatie door Fricolore, januari 2019
In de Fricolore-onderwijsgroep is het initiatief genomen tot het organiseren van een serie collegiale visitaties. Opzet hierbij is dat een school wordt bezocht en bevraagd door een visitatiecommissie, bestaande uit collega’s van andere scholen binnen Fricolore. Op 15 tot en met 17 januari 2019 heeft in het kader van dit vervolgtraject een derde visitatie aan CSG Comenius in Leeuwarden plaatsgevonden.  

Tijdens de visitatie zijn op @Forum lessen bezocht, gesprekken gevoerd met de locatiemanagement-teams, met docentenpanels en met leerlingenpanels.  

De belangrijkste bevindingen van de commissie zijn:
- De lessen zijn prima op orde.

- Leerlingen gebruiken ICT om te leren. Mooi om te zien. Docenten gebruiken ICT om lesstof   te structuren (inclusief doelgerichtheid). De indicator levert daarvoor gemiddeld 3,56 op (op een 4-   puntsschaal). Zo werkt ICT op een goede manier.

- Het pedagogisch klimaat is dik in orde (gemiddeld hoger dan 3,5 (op een 4-puntsschaal)).

- Docenten werken graag op @Forum ook al hebben ze het erg druk. Ze geven de school   gemiddeld een 7,9.

- Leerlingen hebben het ontzettend naar hun zin, waarderen wat de school aanbiedt en geven de   school gemiddeld een 8,6. Houd deze mooie waardering vast!

Terug naar boven