CSG Comenius, @Forum

Plataanstraat 1 8924 CR Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, @Forum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Comenius@Forum kun je alleen je diploma halen voor de mavo (leerlingen van havo en vwo gaan na leerjaar 3 naar de bovenbouw van @Forum op Comenius Mariënburg of naar een andere school). Hiervoor geldt, dat je  voor de bovenbouw een profiel kiest dat past bij je talenten, interesses en ambitie. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan voor de periode 2019-2023 heeft als veelzeggende titel:

De toekomst is nu…!, aangevuld met het volgende citaat:
"Kennisoverdracht zoals we ons dat lang hebben voorgesteld kan eigenlijk niet. Wat je aan informatie aanbiedt, moet altijd tot iets persoonlijks worden getransformeerd. Het is noodzakelijk dat je leerlingen zoveel mogelijk activeert hun eigen kennis samen te stellen aansluitend bij wat ze al weten en kunnen..." 

Door dit motto laten we ons in de school graag inspireren bij het geven van ons onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingondersteuning van de school heeft een sterke basis in de uitgebreide coaching. Daarnaast is er aanvullende ondersteuning nodig als dat nodig is. In het School Ondersteunings Profiel staat beschreven voor welke begeleidingsvragen de school een passend aanbod heeft, eventueel met hulp van externe deskundigheid, en bij welke mate van ondersteuning verwezen moet worden naar een school met meer specifieke expertise.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven