ISK, school van OSG Piter Jelles

Hempenserweg 33 8935 BC Leeuwarden

Schoolfoto van ISK, school van OSG Piter Jelles

In het kort

Toelichting van de school

De Internationale Schakelklas (ISK) verzorgt onderwijs op maat aan allochtone leerlingen met als doel schakeling naar een vorm van Nederlands onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat een leerling zich welkom, veilig en geborgen voelt. Het onderwijs wordt in kleine groepen geheel in het Nederlands gegeven. De leerlingen volgen een dagprogramma waarbij Nederlands het hoofdvak is. Daarnaast volgen de leerlingen lessen in Rekenen, Maatschappijleer en Engels. Als afwisseling staan creatieve vakken en sport op het programma. Als de overstap naar een andere school dichterbij komt wordt de leerling ondersteund met oriëntatie op de nieuwe opleiding.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Onderwijs aan anderstaligen
  • Door naar regulier onderwijs
  • Kennis van Nederlandse cultuur
  • Aandacht voor normen & waarden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Leeuwarden zijn er twee locaties: Hempenserweg en Melkemastate. De leerlingen beginnen altijd op de locatie Hempenserweg. Zij volgen hier het beginprogramma. Op het moment dat zij het beginprogramma hebben doorlopen gaat de leerling naar de locatie Melkemastate. Daar wordt de leerling voorbereid om in te stromen in het MBO of een school voor VO

Het aantal leerlingen is in het schooljaar 2020-2021: 140 Daarvan zitten er 75 op de locatie Hempenserweg en 65 op de locatie Melkemastate

Voor de komende jaren wordt gerekend op een stabilisatie van dit aantal maar een lichte groei behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft te maken met de mogelijke komst van een permanent AZC in Leeuwarden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven