ISK, school van OSG Piter Jelles

Hempenserweg 33 8935 BC Leeuwarden

Schoolfoto van ISK, school van OSG Piter Jelles

In het kort

Toelichting van de school

De Internationale Schakelklas (ISK) verzorgt onderwijs op maat aan allochtone leerlingen met als doel schakeling naar een vorm van Nederlands onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat een leerling zich welkom, veilig en geborgen voelt. Het onderwijs wordt in kleine groepen geheel in het Nederlands gegeven. De leerlingen volgen een dagprogramma waarbij Nederlands het hoofdvak is. Daarnaast volgen de leerlingen lessen in Rekenen, Maatschappijleer en Engels. Als afwisseling staan creatieve vakken en sport op het programma. Als de overstap naar een andere school dichterbij komt wordt de leerling ondersteund met oriëntatie op de nieuwe opleiding.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Onderwijs aan anderstaligen
  • Door naar regulier onderwijs
  • Kennis van Nederlandse cultuur
  • Aandacht voor normen & waarden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2015-2016 heeft de ISK nog een tweetal locaties geopend In Leeuwarden zijn er nu twee locaties: Hempenserweg en Melkemastate. De leerlingen beginnen altijd op de locatie Hempenserweg. Zij volgen hier het beginprogramma. Op het moment dat zij toe zijn aan de doorstroom naar het MBO gaat de leerling naar de locatie Melkamastate. Daar wordt de leerling voorbereid om in te stromen in het MBO. Gaat de leerling naar het VO dan blijft hij op de locatie Hempenserweg.

In St Annaparochie is ook een locatie van de ISK gehuisvest. Hier krijgen de leerlingen van het AZC St Annaparohie hun onderwijs. Zijn zij toe om naar de doorstroomgroep MBO te gaan dan gaan ze naar de locatie Melkemastate.

Het aantal leerlingen is in het schooljaar 2015-2016 gegroeid van 160 in augustus 2015 naar 325 in januari 2016. Daarna is het aantal leerlingen weer terug gelopen naar 260. Dit komt door het vertrek van de groep van 60 AMV-ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen) uit St Annaparochie naar een ander adres in Nederland.

oor het schooljaar 2016-2017 wordt gerekend met een beginaantal van 160 leerlingen. Dit is gelijk aan het aantal bij het begin van het vorige schooljaar en een daling ten opzichte van het eind van het vorige schooljaar. Dit heeft te maken met de komst van een nieuwe ISK in Sneek die haar poorten opent op 1 augustus 2016. Leerlingen uit het voedingsgebied van Sneek gaan nu daar naar school. Dit betekent een verlies voor de ISK Leeuwarden van 60 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven