Chr. Gymnasium Beyers Naudé

Gymnasiumstraat 36 8932 GW Leeuwarden

  • Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naudé
  • Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naudé
  • Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naudé
  • Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naudé
  • Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naudé

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Nieuwsgierige leerlingen die houden van extra uitdaging en het leuk vinden om te leren, zijn op hun plek op ons gymnasium.

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating.

Wij laten leerlingen toe met:

  • basisprofiel vwo
  • plusprofiel vwo
  • bespreekprofiel vwo: in overleg met de school
  • profiel havo/vwo: in overleg met de school

Leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte of een disharmonisch profiel kunnen we in overleg toelaten.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018/2019 is de school bezocht door de visitatiecommissie van Fricolore

Terug naar boven