Chr. Gymnasium Beyers Naude

Gymnasiumstraat 36 8932 GW Leeuwarden

Schoolfoto van Chr. Gymnasium Beyers Naude

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuning die het CGBN biedt, is vastgelegd in het zorgplan. Dit zorgplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven