CSG Comenius, locatie Esdoorn

Esdoornstraat 52 8924 BK Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, locatie Esdoorn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het overall-gemiddelde cijfer is in 2016/2017 een 7.9 , waar het in 2014/2015 een 7.4 was en landelijk een 6.9. Geconcludeerd kan worden dat de leerlingen van de Esdoorn nu een hogere mate van tevredenheid hebben dan enkele jaren geleden.  Ook zijn ze meer tevreden in vergelijking met de landelijke gegevens.  De leerlingen van deze school hebben zeer positieve ervaringen met betrekking tot sociale veiligheid. Ook de communicatie over diverse schoolzaken scoort relatief hoog. Ten aanzien van actuele nieuwswaarde en de inzet van ICT kunnen in het onderwijs op CSG Comenius locatie Esdoorn verbeterslagen worden aangebracht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In april van dit jaar hebben alle ouders deel kunnen nemen aan het onderzoek “Vensters VO ouders Esdoorn 2019”.  Middels dit onderzoek werden zij in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de kwaliteit en inrichting van ons onderwijs. Ruim 130 ouders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De getoonde resultaten zijn dan ook die van alle ouders. Daar zijn wij erg blij mee, omdat dit aantal ruim voldoende is om de uitkomsten representatief en betrouwbaar te maken. Daarbij hebben de deelnemende ouders ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de school tips te geven hoe zij haar onderwijs nog beter kan inrichten. De school maakt dankbaar gebruik van deze feedback om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven