CSG Comenius, locatie Esdoorn

Esdoornstraat 52 8924 BK Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, locatie Esdoorn

In het kort

Toelichting van de school

CSG Comenius, Esdoorn is een van de scholen van de Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân. Alle scholen binnen deze Vereniging samen verzorgen onderwijs voor de niveaus praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Met rondom 5.000 leerlingen in de regio Leeuwarden e.o. bieden we hierin een solide basis. Elke school binnen CVO heeft zijn eigen sterke en karakteristieke punten. Wat alle scholen samenbindt, is het feit dat we oog hebben voor de talenten van elke leerling.

Binnen een veilig leerklimaat, waarin “kennen en gekend worden“  voorop staat, bieden we iedereen uitdaging op het eigen niveau. Zo koppelen we een degelijke algemene opleiding aan de eigenheid, die elke leerling met zich meebrengt. Zodat je als leerling in het vervolgonderwijs een flinke duw in de rug hebt gekregen, en weet waar je sterke kanten liggen. Op de volgende pagina’s kun je o.a. lezen wat locatie Esdoorn heeft te bieden, wat de resultaten zijn en wat ouders en leerlingen van de school vinden. Als dit de school is die bij je past, dan ben je van harte welkom!

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Goed onderwijs
  • Vaardigheden
  • Aandacht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas
  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven