CSG Comenius, Esdoorn

Esdoornstraat 52 8924 BK Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, Esdoorn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Door de afname van onderzoeken (sommige jaarlijks, anders eens in de twee jaar) peilt de school de tevredenheid van leerlingen en ouders. De uitkomsten worden geanalyseerd en kunnen leiden tot verandering in de organisatie, het onderwijs of de begeleiding.

De tevredenheidsmeting onder de leerlingen over schooljaar 2021-2022 geeft een positief beeld te zien. Ook kunnen we er punten uithalen waarin we ons als school willen verbeteren. In positieve zin vallen op: - De tevredenheid over de coach: 8.6 - Het gebruik van digitale middelen zoals de door de school in bruikleen gegeven laptop: 7.7 - De leuke omgang met andere leerlingen: 8.2

De mate van tevredenheid over de sfeer in school scoort een 7.6.
De mate van tevredenheid over de veiligheid in de school scoort een 9.3.  

De veiligheid: de school wordt door de leerlingen al jaren als een veilige school ervaren, zoals blijkt uit de scores hiervoor. De kleinschaligheid speelt hier zeker een rol in: personeel en leerlingen kennen elkaar! De school ziet veiligheid als een basisvoorwaarde voor de leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen en blijft zich hier dan ook maximaal voor inspannen.  

Een verbeterpunt voor de school halen we uit de lage score op ‘het bespreken van de actualiteit in de lessen’: 4.2. Met de impuls die we geven aan het burgerschapsonderwijs is het zeker mogelijk om hier verbetering in te brengen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Waarom kiezen ouders voor Comenius Esdoorn? Uit ons jaarlijkse onderzoek onder de ouders van de leerlingen van klas 1 komt naar voren dat van belang waren bij de schoolkeuze:
- de goede naam van de school 
- de veiligheid
- de vele aandacht voor de leerlingen
- de omvang van de school
- het E-skills programma.  

De ouders zijn (erg) positief over de kwaliteit van het geboden onderwijs, de begeleiding van de leerlingen en het contact met school.  

Over het geheel genomen is er sprake van een positief beeld. Ouders zijn erg positief over de kwaliteit van het geboden onderwijs, de begeleiding van de leerlingen en het onderlinge communicatie met de school. De ouders gaven eerder het signaal af dat de school wat hen betreft meer zou mogen inzetten op talentontwikkeling. De school heeft dit inmiddels vertaald in het uitgebreide en succesvolle E-Skills programma, waarin interesse- en talentontwikkeling en de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden centraal staan. De voorbereiding van de leerlingen op hun plek in de maatschappij werd eerder ook als verbeterpunt genoemd. Ook hierop heeft de school inmiddels geanticipeerd door de loopbaan- oriëntatie en -begeleiding naar een hoger plan te tillen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven