CSG Comenius, locatie Zamenhof

Robert Kochstraat 6 8921 VX Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, locatie Zamenhof

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Binnen CSG Comenius wordt gewerkt volgens de gegevens van de plaatsingswijzer, zoals ingevuld vanuit het aanleverende primair onderwijs. Het advies van het primair onderwijs is leidend voor de plaatsing. In de bovenbouw kunnen leerlingen examen doen op een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Al vele jaren zit onze locatie ver boven de inspectienorm. Natuurlijk streven we overal naar 100 %. Dit doen we door bv. het leveren van maatwerk.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Bij ons op Zamenhof slagen elk jaar opnieuw bijna alle leerlingen. Binnen sommige profielen in het Vmbo lukt het zelfs iedereen om het diploma te halen. Zo kunnen we leerlingen een stevige basis meegeven voor hun vervolgstudie!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De meeste examencijfers zijn op of rondom het landelijk gemiddelde; Engels presteert er boven. Daarnaast leren de leerlingen op onze locatie Zamenhof meer dan alleen maar de kennis en vaardigheden die ze moeten beheersen voor het examen. Ze kunnen kiezen uit verschillende talentstromen, excellentieprogramma’s en talentgerichte keuzevakken.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die het vmbo-Basisdiploma halen, mogen bij ons nog een jaar verder om het vmbo-Kaderdiploma te halen. Het grootste deel van de leerlingen gaat naar het MBO. Elke leerling heeft een loopbaancoach en door veel praktische ervaring en juiste begeleiding ontdekken onze leerlingen welke richting ze op het MBO willen volgen.

Met ROC Friese Poort werken we samen aan het project Gelijke Kansen waarin we leerlingen individueel begeleiden om vanuit een kwetsbare positie alsnog te komen tot een goede keuze. De begeleiding start op onze locatie en gaat door op het MBO.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van het Praktijkonderwijs kunnen bijna 20 branchegerichte certificaten/ diploma’s halen, zoals het Lasdiploma, Grondverzet (graafmachines), Heftruck, Horecacertificaten.
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Uitstroom Leerlingen Praktijkonderwijs
Leerlingen die op Zamenhof de praktijkschool hebben doorlopen, slagen er vaker dan gemiddeld in werk te vinden. Dit lukt o.a. door het  brede aanbod aan stagemogelijkheden: hierdoor krijgen de leerlingen alle gelegenheid om ervaring op te doen. Dat komt hun later goed van pas.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven